De aardappel als instrument voor voedselzekerheid in ontwikkelingslanden

Belgische aardappelsector steunt ontwikkelingsprojecten [1.3 MB]


2008 werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Aardappel met de volgende missie: “ de sensibilisatie van het belang van de aardappel als voedingsmiddel in ontwikkelingslanden, en de promotie van het onderzoek en de ontwikkeling van aardappelgebaseerde landbouw om op die wijze bij te dragen tot de realisatie van de Millennium ontwikkelingsdoelstellingen”.

De Belgian Task Force voor het Internationaal jaar van de aardappel beoogt in het 2de semester van 2008 drie ontwikkelingsprojecten op poten te zetten.

De acties van de FAO

De FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) heeft het Internationaal Jaar van de Aardappel volop gesteund, immers de aardappel is erkend voor zijn algemene voedingswaarde. Dank zij deze knol hoopt de FAO dat het Internationaal Jaar sterk zal bijdragen tot de realisatie van het ontwikkelingsluik van de Millenniumdoelstellingen, meer bepaald met betrekking tot de reductie van de honger en de inkomensverhoging van de armen in de ganse wereld.

Een aantal landen en bedrijven heeft op deze oproep geantwoord door de FAO en haar activiteiten te ondersteunen. Anderen hebben eigen ontwikkelingsprojecten rond de aardappel opgestart.

De acties van de Belgian Task Force

De Belgian Task Force zal, dankzij de vergaarde fondsen ten gevolge van acties van bedrijven en organisaties enerzijds en de steun van de Vlaamse en Waalse overheid anderzijds, twee ontwikkelingsprojecten met Belgische NGO’s ondersteunen: het eerste in Kongo (Afrika, uitgevoerd door FAR), dat zich focust op de productie en bewaring van gezonde pootaardappelen in de regio Neder Kongo. Het tweede in Ecuador (Zuid-Amerika, uitgevoerd door Trias), ter ondersteuning van de aardappelketen, zowel ter ondersteuning van de organisatie van landbouwers als in de productie van kwaliteitsaardappelen van op basis van originele variëteiten.

De Belgian Task Force heeft ook een oproep gedaan to steun vanuit de federale overheid om deel te nemen aan te reconstructie van de aardappelketen in Burundi na de burgeroorlog die het land verwoest heeft tussen 1993 en 2003. Dit project van grote omvang zal uitgevoerd worden door het Internationaal Centrum van de Aardappel (CIP) (Lima, Peru), in samenwerking met diverse Belgische partners vertegenwoordigd in de Belgian Task Force.

Het Internationaal Jaar van de Aardappel 2008 > Ontwikkeling